Thông tin chỉ đạo điều hành

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

21/01/2021 02:57 161 lượt xem

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

 

Đây là sự kiện chính trị lớn, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của cả nước và của tỉnh Hà Giang, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội, HĐND các cấp. Để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày 19.1, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 114/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Bạn đọc kích linh dưới đây để xem toàn văn Chỉ thị.


Tin khác